La Teulada Cohabitatge

L’any 2019, un grup de socis de l’Egarenca va crear el Grup de Cohabitatge de l’Egarenca per promoure a Terrassa el cohabitatge cooperatiu en cessió d´ús amb els valors de l’economia social i solidària: sostenible, autogestionat i en xarxa.

L’èxit de la convocatòria va fer que l’any 2021 es constituís com a entitat La Teulada, associació terrassenca per al cohabitatge amb dos objectius: en primer lloc, promoure models d’accés a l’habitatge de caràcter cooperatiu i de gestió democràtica, no lucratius, no capitalistes i no especuladors. I en segon lloc, reunir famílies interessades en conviure en una comunitat de veïnatge actiu, intergeneracional i inclusiva.

Contacte: info@lateuladacohabitatge.cat

assemblea