Una botiga agroecològica cooperativa a Terrassa

Més facilitats per a les famílies, més sortida per a les productores

agroecologia i
sobirania alimentària

Producte agroecològic de proximitat i circuit curt, de temporada, i prioritzant la venda a granel i els envasos reutilitzables.
Amb un compromís amb qui produeix per donar continuïtat a qui manté la terra i la cultura del camp.

facilitats i
comoditat
 

Amb flexibilitat horària per anar-hi i persones treballant. Com no hem de fer gestió, podem ser amb la família o fer activisme.
Tots els que productes que necessitem per menjar fresc, per al rebost i per a casa.

cooperativa i
economia solidària

Cooperativa de consum sense afany de lucre que pertany a sòcies i socis, i on es decideixi de manera horitzontal i democràtica.
Treball digne al camp i a la ciutat, apostant pel mercat social, i amb proveïdors de banca ètica, energies renovables, i agricultura social i inclusiva.

Vols fer-te sòcia d'el rodaL?
Vols ser soci de la cooperativa?

Més informació

Contactar o
més informació

[contact-form-7 id="75" title="Informació"]

Participar en un
grup de treball

[contact-form-7 id="72" title="Grups de treball"]

Aprenem de la història, construim reconstruint

UNA ALTERNATIVA MÉS

Los cooperadores hacemos cada día un poco de revolución para llegar a la transformación de la actual sociedad, sin estridencias, sin conmociones.

Capmany de la cooperativa Flor de Maig
Juliol de 1920

UN MODEL PROFESIONALITZAT

Si no modernizamos nuestra organización y nuestros métodos de lucha, seremos barridos de la vida social por la acción audaz del comercio privado.

Creixell a Acción Cooperativista
Octubre de 1927

UN PROJECTE D’ESCALA

La coexistencia de diferentes sociedades de consumo en la misma localidad, o en localidades adyacentes, es fatal para el movimiento cooperativo ya que lleva a una perniciosa dispersión de fuerzas, a una inevitable decadència del organismo cooperativo y a la debilidad de algunas  de sus funciones económicas y sociales.

Cooperativismo, núm. 16
Octubre de 1915

UN PROJECTE COL·LECTIU PER COBRIR NECESSITATS PERSONALS

Entra en las Sociedades Cooperativas de consumo, sacando de ellas las ventajas inmediatas que la economía produce en el consumo diario y las que la higiene aconseja, puesto que permite al obrero no sólo proveer con mayor baratura y librarse de las sofisticaciones que el comercio especulativo y poco escrupuloso no repara en emplear, sino que emanciparse con ello de la tutela usuraria que en todo momento el comerciante ejerce sobre él.

Revista Cooperativa Catalana
Juny de 1900