Justificació

Per tal d’adaptar-nos a la legislació vigent i poder assumir els nous reptes de creixement de l’entitat necessitem:

  1. La relació completa dels components de les famílies sòcies amb noms, cognoms i DNI de cada un d’ells.
  2. Els noms, cognoms i DNI de tots els propietaris del capital social que tenim en dipòsit.
  3. El consentiment i autoritzacions de gestió de dades personals signades per part de cada soci.

Què haurem de fer?

L’actualització de la base de dades implica un nou formulari d’inscripció. A fi i efecte d’unificar i actualitzar tota la informació sobre els membres de les famílies, us demanem que totes les famílies sòcies l’ompliu, independentment del temps que fa que sou sòcies.

Podeu fer-ho bé agafant-ne una còpia a la cooperativa, o bé omplint el formulari en línia.

A més a més, tots els components de les famílies hauran d’emplenar i signar el full de consentiments i autoritzacions. Un cop emplenats i signats els haureu de retornar a la botiga.

Us podeu descarregar els documents a la web de l’Egarenca o demanar-ne còpies a la botiga.

Passos a seguir:

  1. Descarregueu els documents de la web o demaneu-los a la botiga:
  2. Ompliu-los i signeu-los.
  3. Retorneu-los a la botiga.

Qualsevol dubte o comentari escriviu a administracio@egarenca.cat o al Whatsapp o Telegram del 649795418